Trädgårdsarkitekten hjälper dig att gestalta din trädgårdsdröm

 

STEG1   Konsultation på plats 

Vi gör en rundvandring i din trädgård och gör en trädgårdsanalys baserad på platsens förutsättningar såsom läge, jordmån, husets och omgivningens karaktär, budget och planerad skötsel mm. 

Vi använder din tomtkarta som underlag och går igenom din önskelista 

gärna med stöd av bilder som illustrerar din stil. 

Du får hjälp med helheten, målsättningen är många svar massor av nya tips idéer och inspiration. 

 

 

STEG 2   Planritning – bygglov - planteringsplan

Ritning, när det behövs en mer detaljerad planering av hela trädgården eller delar av den, för stenläggning, terrasser, däck, murar och trappor eller en välkomponerad plantering.

 

Det kan också vara en enklare dispositionsplan som ger en mer översiktlig lösning för hela tomten. Här visas olika ytors funktion och önskad karaktär samt en beskrivning av dessa såväl som placering av bodar och hus.

 

OFFERT planritning

Detta är en ritning över hela tomten som fungerar som en handlingsplan där arbetet kan utföras av anläggare eller att installera själv i etapper.

Här finns helheten skalenligt med materialval i olika alternativ och växtlista, belysning samt eventuellt detaljritningar på beläggningar och snickerier. Ritningen presenteras, planen och dess genomförande beskrivs ingående.

 

 

TID  för genomgång av olika offerter eller genomgång på plats med vald entreprenör om så önskas erbjuds separat.


Byggnadsfirma JANRIK & CO AB 
Bultstigen 3, 141 44 Huddinge  -  Telefon 08-711 80 05, mobil 0709 35 63 50

 

© Copyright JANRIK & CO AB 2010


 | Webbkarta | Logga in |